TUNÇ YASADIŞI DİNLEMELER HAKKINDA KONUŞTU

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 'Haberleşme hürriyeti ve özel hayatın gizliliğini ihlal edenlere yeterli yaptırımlar getirilmelidir' dedi.

PAYLAŞ

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu hakkında konuştu. Haberleşme özgürlüğü ve özel hayatın gizliliğinin, en önemli insan hakkı olduğunu belirten Milletvekili Tunç, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve Anayasa'mızın 20 ve 22'nci maddelerinde bu en temel insan hakkı teminat altına alınmıştır. İnsanların, ulusal üstü belgelerle ve Anayasa'yla güvence altına alınmış olan haklarının ihlali hiç kuşkusuz kabul edilemez. Bu hakların ihlalinin önlenmesi ve de ihlali durumunda yeterli yaptırımların olması gerekir" dedi.

Haberleşme özgürlüğüne müdahale olarak, özellikle, yasa dışı dinlemeler ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin sadece son on iki yılın konusu olmadığını belirten Milletvekili Tunç, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, son yıllarda, bu konudaki sorunlar artmış olabilir ancak yasa dışı dinlemeler ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına ilişkin sorunlar çok eskilere dayanmaktadır. Komisyonumuzda dinlediğimiz eski istihbaratçılar, gazeteciler ve bilim adamlarının konuşmalarından edindiğimiz kanaate göre, yasa dışı dinlemelerin özellikle olağanüstü dönemlerde ve darbeye götüren süreçlerde yoğun bir şekilde kullanıldığını, insanların özel hayatlarına müdahale edildiğini, yasa dışı dinlemelerle insanların fişlendiğini bu araştırma komisyonu vesilesiyle bir kez daha gördük. Son yıllarda da yine, devlet içinde çöreklenmiş illegal yapılar tarafından yasa dışı dinlemelerin yapıldığını ve yapılabildiğini gördük" dedi.

Tüm bu cezai yaptırımların getirilmiş olmasına, hatta zaman içerisinde bu suçlara ilişkin cezalarda artırım sağlanmasına, bir denetim mekanizması oluşturulmasına rağmen, yasa dışı dinlemeler ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden olaylar konusunda toplumda yoğun şikâyetlerin olduğunu belirten Milletvekili Tunç, "Hayatımızın vazgeçilmezleri hâline gelen cep telefonu, İnternet, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları bir yandan hayatı kolaylaştırmakta, bir yandan da bu araçlar kullanılarak en gizli alanlara kolaylıkla müdahale edilmekte ya da insanlar haberleşme, gizlilik ve hürriyetlerinden haberleri dahi olmadan mahrum bırakılabilmektedir. Bunun yanı sıra kişilerin ya da devlet kurumlarının özel alanlarını koruma konusunda gösterdikleri ihmal bu duruma eklendiğinde, temel hak ve hürriyetleri tehdit eden bir tablo ortaya çıkmaktadır. Haberleşme ve bilgi güvenliğiyle ilgili en u fak bir zafiyet, en yüksek düzeyde güvenlik açığını beraberinde getirmektedir. Bütün bunlar ise haberleşme özgürlüğü ve özel hayatın gizliliğine yönelik her türlü saldırıya karşı önleyici tedbir alınması gerekliliğini ortaya koyduğu gibi, çağımızın en temel hak ve hürriyetleri arasında sıralanan bu kavramlara yönelik somut saldırıların da bazen en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini de açığa çıkarmıştır. Toplumun ve devlet kurumlarının bu saldırılara karşı etkili bir biçimde korunması gerekliliği, her gün kendisini biraz daha fazla hissettirmektedir" dedi.

Bartın Olay

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN