Taşınmaz Satış İlanı

Bartın İli Merkez İlçesi, Kırtepe Mahallesi, 144 ada, 21 parselde kayıtlı 2.358,11 m2 bahçeli akşap ev nitelikli taşınmaz ile 22 parselde kayıtlı 861,75 m2 bahçe nitelikli taşınmaz

PAYLAŞ

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Tapu Bilgisi: Bartınİli Merkez İlçesi, Kırtepe Mahallesi, 144 ada, 21 parselde kayıtlı 2.358,11 m2 bahçeli akşap ev nitelikli taşınmaz ile 22 parselde kayıtlı 861,75 m2 bahçe nitelikli taşınmaz
Muhammen bedel(TL) : 3.000.000
Özellikleri: Otopark
Açık adres: Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi BARTIN
 

  1. İhale şirketin usullerine göre Teklif Alma Yönetimiyle şirketin aşağıdaki adresine 17.05.2017 tarihi saat 17.00’ye kadar verilecek teklif mektuplarının değerlendirilmesi suretiyle yapılacaktır. Bir taşınma bir kişi teklif verdiği takdirde teklifinin uygun bulunup bulunmadığı bildirilecek, bir taşınmaza birden fazla teklif verildiği takdirde en yüksek ilk üç teklif veren istekliler arasında kendilerine daha sonra bildirilecek bir tarih ve saate açık arttırma yapılarak ihale sonucu belirlenecektir.
  2. Teklifler ve ekleri son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar aşağıdaki faks numarasına faks çekilebilir ancak evrak asıllarının her halükarda son teklif verme günü şirketin adresinde olacak şekilde posta ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi şirketin adresinden ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.
  4. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, teklif ve taahhütname formundaki satış koşullarını ve şirketin ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.
  5. Varlıklar ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
  6. Varlıkların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.
  7. Şirket Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir.
  8. Satış ilanında çizgi ve baskı hatası olması halinde şirket tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.
  9. Teklifi kabul edilen isteklinin şirket tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde şirket ikinci en yüksek teklif sahibinden varlığı satın almasını isteyebilir. 
Mustafa Çitfçi Gıda Petrol ürünleri Hayvancılık sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Kemerköprü mah. Bülent Ecevit Bulvarı No:25 Bartın

Tel:    0378 228 1671
Faks: 0378 227 1421
İrtibat Kurulacak kişiler
Nazif Akbaş: 0541 406 7517
Zekai Gün: 0542 473 77 82

 

Bartın Olay

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN