Üniversitemizde iki araştırma merkezi kuruldu

Bartın Üniversitesi bünyesinde Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

PAYLAŞ

Üç yıl önce kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinden sonra bu yıl Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYTAM) kurulmuştu. Bartın Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezlerine iki yenisini daha ekledi. Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

BARTIN İLİNE CANLILIK KAZANDIRMASI PLANLANIYOR

Yeni teknolojiler ve inovasyonlarla mevcut orman ürünleri sektöründeki klasik uygulamalarına yeni boyutlar kazandıracak olan Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin bölgede bulunan diğer üniversiteler tarafından da etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak Üniversiteye ve Bartın iline canlılık kazandırması planlanıyor. Daha dayanıklı, hafif, sağlam ve ekonomik alternatif yeni malzemeler geliştirerek, sadece orman ürünleri sektörüne değil, ilâç biliminden, gıda sektörüne, savunma sanayinden otomotive ve benzeri sektörlere katkı sağlanması, Merkez ile ülkedeki işletmelerle aktif çalışmalar sürdürerek üniversite-sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırılması, Ulusal ve uluslararası nitelikli yayın ve patent sayılarının artırılması, teknoloji transferi, danışmanlık hizmetleri ve üretilen mal ve hizmetlerin kalite kontrol denetimi, mesleki eğitim gibi faaliyetleri yerine getirmesi Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları arasında bulunuyor.

Bartın ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynakları araştırılacak

Bartın ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlayacak olan Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜYENARUM) Biyokütle, güneş, rüzgâr ve hidrolik enerji gibi fosil yakıtlara alternatif; yenilenebilir, çevre dostu, temiz enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapacacak. Ülke enerji açığının azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılabilmesi konusunda çözüm önerileri üretmeyi hedefleyen BÜYENARUM, Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerini belirlemeyi, bu kaynaklardan yararlanarak enerji üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama yapmak, sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bartın Olay

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN