Kozcağız Belediyesi yeni logosunu arıyor

Kozcağız Belediyesi ödüllü Logo Amblem Yarışması Düzenliyor.

PAYLAŞ
Bartın Olay Haber - Bartın Olay

Yeni Kurumsal Kimlik Kazanma Adına Kendini Her geçen gün yenileyen Kozcağız Belediyesi,Yeni logosunu arıyor.

Kurumsal Kimlik adına attığı adımlarla kendini yenileyen Kozcağız Belediyesi,Yeni Logo/Amblem yarışması düzenliyor. Dereceye girenler ödül alırken Belediye'de yeni logosuna kavuşacak.13 Martta başlayacak olan müracaatlar, 21Nisan 2017'de sona erecek.

KOZCAĞIZ BELEDİYESİ

LOGO/AMBLEM YARIŞMASI

KATILIM ŞARTNAMESİ

KONU: Kozcağız' ın yeni yüzünü siz tasarlayın.

AMAÇ

Kozcağız Belediyesi olarak, sürekli gelişmeyi, hizmet standartlarını sürekli yükseltmeyi hedefleyen, her alanda kendini yenileyen bir Belediye olma vizyonunu benimsemiş kurum olma özelliğini taşımaktayız. Kaliteli hizmet ve yatırımları hayata geçiren Kozcağız Belediye’mizi yeni, farklı, modern, ilerici bir LOGO arayışına yönlendirmiştir. Kozcağız Belediyesi olarak kentimizdeki modern şehircilik anlayışı ve  değişen şehircilik yapısı ile doğa ve tarihi güzelliklerin, milli değerlerimiz ile yoğrularak anlatıldığı yeni bir logonun üretilmesini istiyoruz.

KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışma; Kozcağız  Belediyesi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışında, Grafik Tasarım eğitimi gören Lisans /Önlisans,  Yüksek Lisans / Doktora / Sanatta Yeterlik öğrencilerine, ulusal ve uluslararası tüm profesyonel tasarımcılar ve tüm halkımıza açıktır.

 1. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.

TEKNİK KOŞULLAR

 1. Eserler, A4 ebadında, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Örnek Logo Sunum Şablonu ekte sunulmuştur.

 1. Tasarımlar, Grafik tasarım programları (tasarımlar rektörel tasarım programlarında ) ile hazırlanmış olmalı ve belge olarak her bir çalışmanın hem orijinal dosyası hem de JPEG veya PDF versiyonu da e-posta ile gönderilmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte ve renk modu CMYK olmalıdır.

 1. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayarak göndereceği e-postaya eklemelidir.

 1. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir.

 1. Kozcağız Belediyesi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü takdirde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.

 1. Eserin dosya adı altı rakamdan (rumuz) oluşmalıdır (Örneğin, 349721.jpg). Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanmamalıdır. (Örneğin. 349721_1.jpg, 349721_2.jpg, 349721_3.jpg).

Eser ya da eserler (en fazla üç farklı tasarım) ile birlikte Katılım Formu da eksiksiz doldurulduktan ve katılımcı tarafından imzalandıktan sonra bilgisayara aktarılmalı ve kişisel elektronik posta adresi üzerinden gönderilmelidir.

 1. Seçilecek logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Kozcağız Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda kullanılacağı için büyültülüp küçültüldüğünde görsel etkisini yitirmeyecek bir biçime sahip olmalıdır.

 1. Yarışmaya sunulacak eserler, özgün bir yapıda olmalıdır. Farklı kurum ya da kuruluşların logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Amblem tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Kozcağız  Belediyesi sorumlu tutulamaz.

 1. Yarışma, eserlerin Kozcağız  Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması halinde Seçici Kurul eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurul’un kararı neticesinde yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir.

 1. Seçici Kurul seçilecek logo üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Ödüle hak kazanan eser için antetli kağıt, zarf, kartvizit üzerindeki uygulamaları yarışma sonuçları açıklandıktan en geç 10 gün içerisinde Kozcağız Belediyesi’ne sunulmalıdır. Katılımcı şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır.

 1. Kozcağız  Belediyesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 1. Ödül kazanan tasarımı, Kozcağız  Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.

ESERLERİN TESLİM ŞEKLİ

 1. Eser ya da eserler (en fazla üç farklı tasarım) Katılım Formu ile birlikte kişisel elektronik posta adresinden en geç 21.04.2017 Cuma günü saat 17.00’ye kadar [email protected]  adresine ve Belediye adresine elden, posta v.s yoluyla gönderilmelidir.

 1. Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen tasarımlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

 1. Yarışmacılar, eserlerini elektronik posta ile gönderdikten sonra yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 1. Belirtilen adrese aynı tasarımla ilgili birden fazla elektronik posta gönderimi yapılmamalıdır.

TELİF HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren eserinin Kozcağız  Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Kozcağız Belediyesi’ne tam lisans verdiğini peşinen kabul eder.

Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Kozcağız  Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi : 21.04.2017

Seçici Kurul Oylaması : 28.04.2017 Sonuçların Açıklanması     : 02.05.2017

Sonuçlar, Kozcağız Belediyesi [email protected] sitesinden yayınlanacaktır. Ödüller, Kozcağız Belediyesi’nde düzenlenecek törenle ödül sahiplerine verilecektir.

ÖDÜLLER

Birincilik 2.000,00 TL + Plaket / Belge

İkincilik 1.000,00 TL + Plaket / Belge

Mansiyon Plaket / Belge

İLETİŞİM Yada Yarışma Sekretaryası :

Hazırlanan eserler Aşağıdaki adreslere gönderilecektir.

E-mail ortamında :  [email protected]

Posta v.s yoluyla  :  Kozcağız Belediye Başkanlığı, Belediye Meydanı No: 14     Kozcağız/BARTIN

İletişim   :  0378 233 1295

ÖRNEK LOGO SUNUM ŞABLONU

RENKLİ

(Siyah-Beyaz) (Renkli)

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN