İl Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplandı

İşte alınan yeni kararlar ve kısıtlamalar

PAYLAŞ
İl Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplandı
İşte alınan yeni kararlar ve kısıtlamalar
Bartın Olay Haber - Bartın Olay

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.09.2020 Perşembe günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, olağanüstü toplanarak Coronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle aşağıdaki kararları aldı. 
1. İl genelindeki tüm park/bahçe rekreasyon ve mesire alanlarında kalabalık oluşmasını engellemek ve sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla bu alanların kapasitelerinin sorumlu kuruluşlarca ivedi olarak tespit edilmesine, bu kapasitenin park/bahçe rekreasyon ve mesire alanlarının uygun yerlerine görünür olarak asılacak tabelalarla vatandaşlara duyurulmasına, bu alanlara belirlenen kapasitenin dışında vatandaşın kabul edilmemesine, bu alanlardan faydalanan vatandaşların aile ilişkileri dışında sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde bir arada bulunmalarının engellenmesine, bu konuyu takip etme denetleme ve ihlal halinde tespit tutanağı düzenleme yetkisinin genel kolluk ile birlikte belediyeler zabıtası ve belediyeler özel güvenlik teşkilatına verilmesine, 
2. İlimiz genelinde faaliyetine izin verilen açık/kapalı spor tesisleri dışında insanların dinlenmek maksadıyla gittikleri ve niteliği itibariyle spor ve oyun tesisi vasfında olmayan park/bahçe rekreasyon alanları, mesire alanları ve sahil bantları gibi her türlü alanda, özel olarak ayrılmış aletlerle bireysel olarak yapılan sporlar ve çocuk oyunları haricinde, toplu oyun, müzik gösterisi, sportif ve kültürel faaliyet gibi her türlü etkinliğin yapılmamasına, bu konuyu takip etme denetleme ve ihlal halinde tespit tutanağı düzenleme yetkisinin genel kolluk ile birlikte belediyeler zabıtası ve belediyeler özel güvenlik teşkilatına verilmesine, 
3. İlimiz genelinde faaliyetine izin verilen kamuya ait açık/kapalı spor tesislerinin kapasitelerinin sorumlu kurumlarca belirlenmesine, bu tesislere belirlenen kapasite dışında vatandaşın kabul edilmemesine, belirlenen bu kapasitenin vatandaşların kolayca görebileceği şekilde tesisin uygun yerlerine asılmasına, açık/kapalı spor tesisleri ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarında daha önceden görevlendirilen bina sorumluları tarafından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki tedbirlere riayetin hassasiyetle takibine, kamu kurum ve kuruluşlarındaki üst yöneticilerinin başta sosyal mesafe olmak üzere maske ve temizlik hususunda her türlü tedbiri almalarına, 
4. İlimiz genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında iş ziyaretleri hariç olmak üzere toplu ziyaretlerin (hayırlı olsun, tanışma vb.) yapılmamasına, iş sahipleri ve kurum çalışanlarına kapalı su ikramı dışında hiçbir şekilde ikramlarda (çay, kahve, tatlı, kuruyemiş vb.) bulunulmamasına, 
5. İlimiz genelinde umuma mahsus ve açık alanlarda lokma dağıtımı, hayır yemeği, lokum/şeker dağıtımı, el ilanı, bildiri/reklam materyali dağıtımı, iş yeri açılışı gibi insanların aniden yoğun bir şekilde bir araya toplanmasına neden olacak faaliyetlerin yasaklanmasına, 
6. Hukuki niteliği gereği özel düzenlemelere tabi olan açık ve kapalı alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve çelenk sunma gibi faaliyetler için mutlaka en az 48 saat önceden yer, zaman, faaliyetin niteliği kişi sayısı ve nedeni belirtilerek, Valilik Makamına yazılı bildirimde bulunulmasına, bu hususta pandemi şartları, ildeki zaruretler ve kolluk teşkilatının iş yüküne göre alınacak kararlara ve yapılacak düzenlemelere göre hareket edilmesine, 
7. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 30.07.2020 tarih ve 55 nolu kararının 5. maddesi ile “İlimiz genelinde ev izolasyonuna tabii vatandaşların takip ve denetimlerinin sorumlu kuruluşlarca hassasiyetle yapılmasına, ev izolasyonuna riayet etmeyenler için yurtlarda karantina uygulamasının yeniden başlatılmasına” karar verilmişti. Ev izolasyonuna riayet etmediği tespit edilip Valilikçe belirlenen öğrenci yurdunda tecrit altına alınan kişilerden yurtta kaldıkları süre içerisinde her türlü yeme içme, hijyen ve konaklama giderlerinin tahsil edilmesine, 
8. İlimiz genelinde faaliyet gösteren her türlü ticari işletmenin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki hükümler çerçevesinde müşterilerine yönelik hizmetleri ve ikramları hariç olmak üzere bu hükümlere aykırı olarak işletme önünde misafir ağırlama, çay kahve içme ve sohbet etme gibi sosyal mesafeyi ortadan kaldıracak her türlü eylemi gerçekleştirenlere ve bu eylemler sırasında maske takmadığı tespit edilenlere sosyal mesafeyi ihlal ve maske cezasının ayrı ayrı olmak üzere uygulanmasına, 
9. Alınan bu kararların sorumlu vali yardımcısının koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
10.09.2020

HABERİ PAYLAŞ:

Yorumlar / 1

  • Covid 74 | 10 Eylül 2020 23:41

    Cafe oyun salonları Gece klüpleri bar pavyon bunları belirli bir süre kapatın vergi SSK Borçlarını vs herşeyini erteleyip kısa bir karantina Bartın eski haline döner

BUNLARA DA BAKIN