Fındık Zurufundan doğal gübre üretme

Fındığın hasattan sonra kalan artığı değerlendiriliyor

PAYLAŞ

Bartın İlinde 74 Tarımsal Proje içerisinde yer alan ‘‘Fındık Zürufunun ve Budama Artığı Dallarının Kompost Yapılarak Organik Gübre Olarak Kullanılması Projesi kapsamında doğal gübre olarak fındık zurufu kompostu çalışmaları devam ediyor. 
Konu hakkında değerlendirmede bulunan Bartın Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, “Tarımda bitki besin elementlerinin bitkilere ne şekilde ve nasıl kazandırılacağı önem arz etmektedir. Gerek organik tarım ve gerekse konvansiyonel tarım için geçerli olan en sağlıklı çözümse, bitkilerin bir borç olarak topraktan aldıkları bitki besin elementlerini tekrar organik gübre yolu ile toprağa kazandırılmasının gerçekleştirilmesidir. Sayın Valimiz Sinan Güner’in destekleriyle yürütülmekte olan Bartın İlinde 74 Tarımsal Proje kapsamında Fındık Zürufunun ve Budama Artığı Dallarının Kompost Yapılarak Organik Gübre Olarak Kullanılması projesinde çalışmaların sürdüğünü ve Güzelcehisar Köyünün pilot köy olarak tespit edildiğini bildirdiler. Güzelcehisar Köyümüzde yoğun bir fındık yetiştiriciliği yapılıyor. Fındığın hasattan sonra kalan artığı olan züruf çok değerli ve organik bir materyal. Topraklarımızın organik madde içeriği de oldukça düşük. Bu projeyle amacımız; topraklarımızın verim kaybını azaltmak ve Organik Madde oranını artırmak” dedi.
Topraklarda organik madde miktarı yeterli değil
Güzelcehisar’da yaptıkları çalışmayla alakalı olarak, “Bu bölgelerde züruf daha çok yol kenarlarına bırakılıyor, ya da yakılıyor. Bu materyali biz gübreye çevirerek, fındık bahçelerimiz de değerlendirmek istedik. Bu bağlamda fındık üretiminde hasat işleminden sonra fındığın patozla tanelenmesi esnasında atık olarak çıkan fındık zürufu önemli bir organik materyal kaynağıdır. Ortalama rakam vermek gerekirse 1 dekar alandan yaklaşık 20- 25 kilo kadar fındık zürufu elde edilebilmektedir. Bölgemizde olduğu gibi ilimiz fındık bahçeleri topraklarında da organik madde miktarı yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Fındık zürufu bu maksatla çok önemli kaynak olup zayi edilmemeli, yakılarak yok edilmemeli aksine kompost yapılarak değerlendirilmelidir. Fındık zürufu kompostu uygulaması ile organik madde miktarında artış olmakta, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri iyileştirilerek verim ve kalitede artışlar sağlanabilmektedir. Fındık zürufunun kendi halinde bırakılması durumunda olgunlaşması uzun zaman almaktadır. Mikrobiyal biyoteknolojik yöntemlerle birkaç ay içerisinde kompostlanabilmesi sağlanabilmekte ve zaman açısından büyük fayda sağlamaktadır. Üretici şartlarında zuruflar uygun zeminde 20 santimetrelik katmanlar halinde serilerek, her katmana olgunlaşmış ahır gübresi, tarım kireci uygulaması yapılarak ıslatılması ve havalandırılması suretiyle 6 ayla 1 yıl arasında olgunlaşması sağlanabilir. Bu şekilde olgunlaşan zürufta bulaşık olan hastalık etmeni mikroorganizmalarda yok olacaktır. Olgunlaşarak kullanılmaya hazır hale gelen kompost fındık bahçelerinde dal izdüşümlerine verilir. Fındık üreticilerimizin; patozlama işleminden sonra elde ettikleri fındık züruflarını kompostlamak suretiyle tekrar bahçelerine dönmesini sağlamaları sürdürebilir verimliliği sağlamak bakımından son derece önemlidir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi il ve ilçe müdürlüklerimizden almaları gerektiğini hatırlatarak; bereketli bir fındık sezonu diliyorum” şeklinde konuştu.

Bartın Olay

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN