Etiketler

Palamut bereketi, Ey Maşallah

Teknenin içi palamut ile doldu