Dursun'dan çok konuşulacak açıklama

İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Büyükkıran köyünde gündem olan arazi ile ilgili açıklama yaptı.

PAYLAŞ

Valiliğin yaptığı açıklamaya cevap veren Dursun, Meclisimizin hukuka uygun olarak oy birliği ile almış olduğu bu kararın Valilikçe iade edilmesinin kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu belirterek “Bakanlık görüşü sormadan zorlama bir karar alarak dosyanın Valilikçe il genel meclisinde yeniden görüşülmek üzere iade edildiğini” ileri sürdü. İl Genel Meclisinin dosyayı ikinci kez görüşerek oy birliği ile 25 yıl süre uzatımını reddettiğini ifade eden Dursun, bu karar ile ilgili halk deyimiyle de ‘Yanlış iliklenmiş bir düğmenin devamını getirmediklerini’ söyledi.
İşte yapılan yazılı açıklama:
Dursun yaptığı açıklamada il genel meclisinin Büyükkıran dosyasını hangi hukuki sebeplerle mecliste reddedildiğini açıkladı.
1-Özel idare taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için yapılacak kiralamalarda kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiş herhangi bir teşvik uygulamasının olmaması,
2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sadece hazine yerlerini sınırlı tutarak çıkarmış olduğu 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğindeki teşvik uygulamasının sadece hazine yerleriyle sınırlı tutulmuş olması,
3- Özel idare taşınmazlarının hukuken hazine taşınmazı gibi değerlendirilemiyor olması,
4- İdarenin bu konuda çözüme katkı sağlayacak olan ilgili Bakanlığa görüş sormaması,
5-İl genel meclisinin yürürlükteki kanunlar ve yönetmeliklere göre karar verme zorunluluğunun olması şeklinde açıklama yaparak devamında şunları ifade etti.
Büyükkıran Köyü sınırları içerisinde mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait 123/3,123/5 ve 121/7 ada parsel nolu 85 dönüm taşınmazlar üzerine ‘tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmek’ maksadıyla kiralama talebinde bulunan Nurten Karayaman’ın  bu talebi İdaremizce dikkate alınmış ve arsalarla ilgili muhammen bedel tespiti yapılması gereken usuller ile yapılmış belirlenen muhammen bedel üzerinden de 10.02.2020 tarihinde 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre İl Encümeninde ihale edilmiştir.  Ancak ihaleye talep olmadığı için 17.02.2020 tarihinde yine aynı muhammen bedel ile ihale edilmesine karar verilmiştir. 17.02.2020 tarihinde yapılan ikinci ihaleye de talep olmayınca aynı gün İl Encümeninde alınan karar ile  dosyanın ilgili müdürlüğe iade edilmesine karar verilmiş,  ilgili müdürlük de Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 24.02.2020 tarihli yazısıyla mülkiyeti idaremize ait bahse konu taşınmazları tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için kiraya verileceğini söz konusu taşınmazımıza emsal nitelikteki hazine taşınmazlarının metrekare birim bedellerinin bildirilmesini talep etmiştir.  Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü de verdiği 25.02.2020 tarihli cevabında aynı bölgedeki arsaların otomasyon üzerinden yapılan hesaplamasında 2020 yılı için metrekare birim fiyatının 18 TL olarak hesaplandığını ancak hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 24 Kasım 2017 tarihli ve 30250 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Genel Esaslar Başlıklı 4.Maddesinin 4.Fıkrası hükümlerine göre ‘kiralama süresinin ilk yılı tahmini kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin binde biri olarak uygulanır.’ hükmünün hazine taşınmazları için uygulanabileceğini bildirmiş ancak idaremiz ilgili müdürlüğü il özel idare taşınmazlarını devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile hazine taşınmazı gibi değerlendirerek Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünün otomasyon üzerinden bildirmiş olduğu metrekare birim fiyatı olan 18 TL bedelin komisyon marifetiyle 18 Krş. yani binde biri oranına düşürerek 04.03.2020 tarihinde 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre İl Encümeninde ihale edilerek Nurten  Karayaman’a 3 yıllığına kiraya verilmiştir.
Yatırımcı kiralama süresinin daha 3’üncü ayında Valilik üzerinden sürenin 25 yıla kadar uzatılması talebinde bulunmuş, Valilik yatırımcının bu talebini İl Genel Meclisine havale etmiş, konu Temmuz ayında meclisimizin gündeminde komisyonlar marifetiyle 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile yine Bakanlık yönetmelikleri kapsamında detaylı bir şekilde incelemiştir. Ancak lavanta ekimi için yapılacak kiralama ile ilgili muhammen bedeli binde bire düşürebilecek bir mevzuatın bulunmadığını, bu konuda yukarıda değinilen ve idarenin de kendisine dayanak tuttuğu Milli Emlak Genel Tebliğinin bulunduğunu ancak bu tebliğin içeriğine bakıldığında kesin hükümlerle ifade edilen sadece maliye hazinesine ait taşınmazlar ile yine devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri kapsadığını, o nedenle İl Özel İdaresi mülkiyetindeki taşınmazların bu tebliğe göre hukuken değerlendirilemeyeceğinden il genel meclisinin Ağustos ayı toplantılarında 25 yıla kadar süre uzatımının verilemediğini bu sebeple dosyanın eksikliklerinin giderilmek üzere ilgili müdürlüğüne iade ettiklerini söyledi.

VALİLİK BAKANLIĞA SORMADAN ZORLAMA İLE DOSYAYI İADE ETTİ
Ayrıca Meclisin böyle tam tekamül etmeyen dosyaları eksiklikleri giderilmek üzere ilgili müdürlüğe iadesinin her zaman yapılabileceğini, Meclisin bu şekilde karar alarak idareye konuyla ilgili Bakanlık görüşü sormasına fırsat verdiğini, bunu Meclis toplantısında da sözlü olarak ifade ettiklerini söyledi. Ancak idarenin bu fırsatı kullanmayıp Bakanlık görüşü sormadan zorlama bir karar alarak dosyanın Valilikçe il genel meclisinde yeniden görüşülmek üzere iade edildiğini ifade etti. 
Meclisimizin hukuka uygun olarak oy birliği ile almış olduğu bu kararın Valilikçe iade edilmesinin kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu, bu konuda yapılan haber ile konunun kamuoyuna duyurulduğunu, bu haberin hemen ertesi gününde de Valilikçe yerel basına yapılan açıklamalarla da İl Genel Meclisinin Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında açıklamış olduğu tarım politikalarına ve ilimize tarımsal alanda yatırım yapacak olan yatırımcıya da karşıymış gibi açıklamalarda bulunulmasını üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

MECLİSE HAKSIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM 
İl Genel Meclisimizin bu konudaki samimiyet ve gayretinin görülmemiş olmasını Meclise yapılan büyük bir haksızlık olarak değerlendirdiklerini, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki 100 günlük eylem planının ilgili mevzuat ve kanunların yok sayılmadan değerlendirilmesi gerektiğini,  kaldı ki Milli Emlak Genel Tebliğinde teşvik uygulanan süs bitkileri dikimi ile yine diğer ürünlerin hazine arazilerinin uygun olan tüm yerlerinde  ekimini meclis olarak da her zaman desteklediklerini söyledi.   
Bu ve bunun gibi Meclise konu olan diğer tüm dosyaların karara bağlanma süreçlerinde  her türlü zorluğa rağmen kanun ve ilgili mevzuatların dışına çıkmadan hukuka ve vicdana uygun kararları her şartta aldıklarını  söyleyen Dursun, hukuku zorlayarak meclisin alacağı tersi bir kararda hem kamuoyu hem de Sayıştay nezdinde kişi ve kurumlara haksız kazanç sağlamakla sorgulanabileceğini,  geçmişte bunun örneklerinin ‘Kardelen’  dosyasında yaşandığını, bu konuda idare ile meclisin hukuka uygun olmayan kararından dolayı Sayıştay’ca sorgulandığını, yaşanan süreçlerin sonunda ise kurumun yaklaşık 1 buçuk milyon TL zarara uğratıldığını,  bu tecrübeler yaşanmışken bir daha aynı hataların tekrarlanmaması gerektiğini ifade etti. 
YANLIŞ İLİKLENMİŞ BİR DÜĞMENİN DEVAMINI GETİRMEDİK
Çünkü İdarenin ve meclisin almış olduğu tüm kararların Sayıştay denetimine açık olduğunu, bu sebeplerle İl Genel Meclisinin 7 Eylül de dosyayı ikinci kez görüşerek Meclisin oy birliği ile 25 yıl süre uzatımını reddettiğini ifade etti. Bu karar ile ilgili halk değimiyle de ‘Yanlış iliklenmiş bir düğmenin devamını getirmediğini’ söyleyerek Bartın halkının kendilerine vermiş olduğu emanete her zorlukta sahip çıkacaklarını ve büyük bir heyecanla hizmet etmeye de devam edeceklerini açıkladı.   
Bu konuda hukukun yanında durarak 2.  kez kararı tasdik eden tüm Meclis üyelerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum dedi.

Bartın Olay

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN