Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı hiçe mi sayıldı?

Yıllardır mezbelelik olan ve hurdacıların işgali altında bulunan arazide üretim yapan ve istihdam sağlayan yatırımcıya izin çıkmadı!

PAYLAŞ

Yatırımcı Bartın’a davet ediliyor, İl Genel Meclisi ne yamak istiyor? 
Vali Sinan Güner’in tekrar görüşülmesi için meclise iade ettiği kararda yine red çıktı.

Bartın’da 3 yıllığına kiralanan ve tarım üretimi için kullanılmak istenen araziye 3 milyonluk yatırım yapan ve 200 kişiye istihdam sağlayan yatırımcının sözleşmeyi 25 yıla uzatmak istemesine İl Genel Meclisinden izin çıkmadı.
Büyükkıran Köyünde faaliyete başlayan Bartın Safi Tarım firması, 120 dönüm alan üzerinde lavanta yetişmediği için turşuluk biber yetiştirdi ve üretim ve istihdam sağlayarak ekonomiye büyük katkıda bulundu.

Konu ile ilgili Bartın Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Birinci ve İkinci 100 Günlük Eylem Planında yer alan “Boş tutulan kamu arazilerinin üretime ve yatırıma açılması konusundaki talimatları” gereğince; tarım, hayvancılık, eğitim, sanayi ve turizm yatırımı yapmak isteyenler, Valilik tarafından her türlü vasıtayla ve ısrarla Bartın’a davet edilmektedir.

Habere konu taşınmaz, İl özel İdaresine ait olup 28 yıldır hurdacıların işgalinde kalmış, vasfını yitirmiş, mezbelelik bir yer halini almıştı. Bu alanda lavanta tarımı yapmak isteyen bir yatırımcı 23 milyon TL’lik yatırım bütçesiyle Valilik Yatırım Ofisine başvurarak bu araziyi 20 yıllığına kiralama talebinde bulunmuştur. Kişinin yatırım niyetinin değerlendirilebilmesi için öncelikle İl Encümenin yasal yetkisi dâhilinde 3 yıl süre ile kiralanması, yatırım yapması halinde projenin, 25 yıla kadar kiraya verme yetkisi bulunan İl Genel Meclisine sunulması düşünülmüştür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının lavanta ekilecek yerler ile ilgili belirlemiş olduğu esaslara göre hesaplanan bedel üzerinden üç kez ihaleye çıkılmış, sonunda İl Encümeni tarafından, 3 yıl süre ile 04.03.2020 tarihinde kiralama ihalesi sonuçlandırılmıştır. Ancak, taşınmazın işgal altında olması ve taşınmaz üzerinde bulunan hurdaların kaldırılma sürecinin uzaması nedeniyle kiralayan kişiye teslimi İl Özel İdaresi tarafından 08.06.2020 tarihinde yapılabilmiştir. Lavanta bitkisinin dikim zamanı kasım ayıdır, fide çeliklemesi de mart ayında yapılır. Dolayısıyla, lavanta tarımının başlayacağı kasım ayına kadar arazinin bir kısmına, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda izin verildiği kadar yasal kenevir (tıbbi bitki) ekimi yapılmış kalan kısmın boş tutulması yerine sanayi vasıflı tarımsal ürün üretilmesinde yarar bulunduğu, bu uygulamanın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6’ncı maddesinde il özel idarelerinin görevleri arasında sayılan yeni tarım ürünlerinin çiftçilere tanıtılması görevlerinden olduğu, lavanta tarımı yapılamayacak dönemde, Bartın’daki çiftçilere yeni bir ürün tanıtımı yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir
Yatırımcının birkaç ay içerinde, toprak iyileştirme ve sulama tesisleri için 3 milyon TL tutarında yatırım yaptığının ve 200 kişi çalıştırmaya başladığının görülmesi üzerine, İl Özel İdaresine ait taşınmazları 25 yıla kadar kiraya verme yetkisi İl Genel Meclisinde bulunduğundan 3 yıldan uzun süreli kiralama talebi karar verilmek üzere İl Genel Meclisine havale edilmiştir. İl Genel Meclisi, Ağustos ayı toplantısında, bu teklifi kabul veya red etmek yerine, lavanta dikim vaktinin gelmediği konusunda bilgilendirildiği halde, kiralanan alana lavanta dikilmediği gerekçesi ile sözleşmedeki eksikliklerin giderilmesi ve sözleşmenin iptali işlemlerinin başlatılması için dosyanın iadesine karar vermiştir. İl Genel Meclisi, kendisine havale edilen teklifi kabul veya red eder, bunun dışında idarenin yerine geçerek karar alamaz. Bu nedenle, Ağustos ayı meclis toplantısında alınan karar; Vali tarafından, İl Özel İdaresi Kanunun 15’inci maddesindeki geri gönderme yetkisi kullanılarak, bir kez daha görüşülerek kesin karara bağlanması talebiyle Meclise iade edilmiştir. Eylül ayı toplantısında, kiralama süresinin uzatılması konusundaki teklif görüşülerek oy birliği ile red edilmiştir. Dolayısıyla, İl Genel Meclisi, kendisine havale edilen konuyu Eylül ayı toplantısında görüşüp yetkisi dâhilinde karar verdiğinden, Vali tarafından hukuka uygun görülerek tasdik edilmek suretiyle kesinleştirilmiştir.
Görüleceği gibi hukuk mücadelesi olarak isimlendirilen süreç, Vali tarafından İl Genel Meclisine havale edilen bir konunun görüşülerek usulüne uygun bir şekilde olumlu veya olumsuz bir karara bağlanmasını sağlamak için İl Özel İdaresi Kanununun 15’inci maddesinde gösterilen işlemlerin yapılmasından ibarettir. Vali ve İl Genel Meclisinin yasal yetkilerini kullanması bir hukuk mücadelesi olarak nitelendirilemez.
Saygı ile duyurulur. (Bartın Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

Bartın Olay

HABERİ PAYLAŞ:

Yorumlar / 4

 • Bir dost | 20 Eylül 2020 08:18

  23 milyon yatırım yapılmadı bu adama 23 milyon TL hibe çıkartıldı karşılığında bir de 87 dönüm arazi verildi ve bu araziler il özel idare araçları ile islah edilip tekrardan kullanılabilmesi için toprak haline getirildi ki bunu da barajdan artan topraklar ile yapıldı bu sözde yatırımcının cebinden 1 krş bile çıkmadı üstelik 200 kişi değil toplasan 20 30 kişi çalışmakta çalışanlarda kurtköy sakinleri değil bir servis kiralayıp çevre yerlerden bulunan elemanlar servis ile gelip çalışıyor. Sözüm ona fabrika yapıp bu tarım arazileri ile 3500 kişiye istihdam verme imkanı sağlayacak idi o da olmadı fabrika yok çalışanlar da yevmiye hesabı çalışıyor.

 • Sınan aydın | 19 Eylül 2020 23:41

  birde genç bir tarımcı ve bu arazileri kullanıcısı olarak birde beni dinleseniz.aba altından sopayla attılar bizi buralardan.

 • ottoman | 18 Eylül 2020 11:08

  Aynı kişi için özel idare usule aykırı olarak çevre şehircilik il müdürlüğünden önce arsa kiralamış daha sonra kiraladığı arasayı komik bir fark koyarak biberci kişiye kiralamak suretiyle hülle yapmıştır. Ama Bartın da tarımla uğraşan hiç kimseye bu araziler teklif edilmemiş sorulmamış ilana çıkılmamıştır. Buda olayın ikinci perdesi. Valiliğin bunları cevaplamasını kamunun ne kadar zarara uğratıldığınının açığa çıkarılmasını temenni ederiz. Şahıs endemik bitki ekeceğim diye aldığı yerlere bir karış lavanta ekmemiştir.

 • ottoman | 18 Eylül 2020 11:03

  bu arazi için endemik bitki ekileceği söylenerek kiralama yapılmış ancak şimdi biber ekiliyor. Aynı zamanda şahsa kiralanan araziler usule aykırı bir şekilde kamu kaynakları kullanılarak il özel idaresinin araçları ile ıslah edilmiş ve devlet zarara uğratılmış. Yine aynı bölgede köylüler tarafuından yıllardır ekilen araziler milli emlakta sadece bu biber ekimi yapan kişinin ihaleye girebileceği şekilde endemik bitki şartnamesi hazırlanarak araziler köylülerin elinden alınmaktadır. İl genel meclisi de bu oyunlara alet olmamak için bunu red etmiştir. Burada kamu kaynakları bir kişiye usulsüz kullandırılmakta köylü ve Bartın halkı göz ardı edilmektedir.

BUNLARA DA BAKIN