Bartın'ın Turizmi Konuşuldu

42. Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen 'Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Yönleriyle Turizm Sektörü' adlı panelde Bartın'ın turizmi konuşuldu.

PAYLAŞ
Bartın Olay Haber - Bartın Olay

Bu yıl 42.si düzenlenen Turizm Haftası Bartın Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Yönleriyle Turizm Sektörü” konulu bir panel ile kutlandı. Panelin açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikle en büyük dileğimiz ve hedefimiz ülkemizde turizm bilincinin oluşması ve ciddi bir ekonomik potansiyel olan turizm sektörünün bu tip kutlamalarla daha da gelişmesidir. Bartın doğal ve tarihi varlıklarıyla önemli bir turizm potansiyeli taşımaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarla, bu potansiyeli daha da yoğunlaştırmak ve turizm sektörünün sürdürülebilir bir gelişme içerisinde büyümesini sağlayarak, İlimizin ekonomik gelişme ve kalkınma sürecindeki ivmesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu konuda üniversitemiz önemli bir paydaşımız olarak bu çalışmalarımızda yer almaktadır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yiyecek İçecek Operasyon Müdüründen öğrencilere önemli tavsiyeler

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi (İİBF) Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Karakaş’ın yönettiği panelde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yiyecek İçecek Operasyon Müdürü Seyit Başkonak turizm sektöründe protokol servisinin önemi hakkında konuştu. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlere ülkemizin her yöresinin mutfağından menü oluşturduklarını söyledi. Öğrencilere turizm alanında kariyerleri ile ilgili tavsiyelerde bulunan Başkonak, “Bir tesiste staj amaçlı bile çalışacak olsanız yaptığınız işi küçümsemeyin. Ben de buralara bir anda gelmedim. Masa silmekten tuvalet temizlemeye turizm ve servis alanına giren her işi yaptım ve bununla gurur duyuyorum. Daha sonra Türkiye’de turizmin öncüsü olan otellerde çalıştım. 2010 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Yiyecek İçecek Operasyon Müdürlüğü görevini yürütüyorum.” diye konuştu.
 

Tanıtım Ajansı Kurulmalı

Bartın turizminin de masaya yatırıldığı panelde İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hande Uyar Oğuz “Bartın’da Turizm Nasıl Geliştirilir” konulu sunumunda kentlerde turizm sektörünün sürdürülebilir bir şekilde gelişebilmesi, devletlerin desteği ile birlikte planlı bir yaklaşımla mümkün olacağını söyledi. Ülkelerin kalkınmasında önemli bir etken olan turizmde başarıyı yakalamak için uygun politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirten Uyar, “Tüm paydaşlarla birlikte net bir turizm vizyonu oluşturulması oldukça önem taşımaktadır.” dedi. Bartın turizminin kurulacak tanıtım ajansı ile tek elden yönetilmesi gerektiğini kaydeden Uyar, “Bir tanıtım ajansı hem iç hem de dış paydaşlarla çalışmalıdır. ” diye konuştu.

Alışveriş köyleri kurulabilir

Bartın’da alışveriş merkezi yerine alışveriş köyleri kurulmasını öneren Uyar, “Bartınlıların bile şikâyet ettiği Bartın’da bulunmayan alışveriş merkezi yerine ben alışveriş köyü projesini öneriyorum. Merkeze yakın bir alanda kurulacak böylesi bir proje ile Bartın önemli bir alışveriş merkezi haline gelebilir. Dünyada bunun örnekleri mevcut. Eğer yatırımcılarımız bu profesyonellerle harekete geçerse neden Bartın Batı Karadeniz’de bir alışveriş köy merkezi olmasın.” dedi.

“Bartın’ı farklılaştıracak çağrışımlar belirlenmeli”

Bartın’ın nasıl etkili tanıtılabileceğine dair bilgiler veren Bartın Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğr. Gör. Cihangir Kasapoğlu, kent pazarlamasında dünyadan ve Türkiye’den örnekler verdi. Bartın’ın kent markası imajının Bartın’ı ön plana çıkaran, diğerlerinden farklılaştıran öğelerin tanıtım mesajlarında vurgulanması gerektiğini belirten Kasapoğlu, “Bu çağrışımların ne olduğunu ortaya çıkarmak için Bartın’da ve Bartın dışında algı araştırmaları yapılarak kenti tanımlayan ve farklılaştıran kavramlar ortaya çıkarılmalı. Daha sonra bu çağrışımlar doğrultusunda kent kimliğinin oluşması için logo, yazı karakteri gibi görsel kimlik unsurları oluşturulmalı.” şeklinde konuştu.

Tanıtım tek bir birimden yönetilmeli, bütünleşik bir iletişim olmalı

Parça parça yapılan pazarlama iletişimi çalışmalarının tüketiciye odaklanmadan boşa gittiğini belirten Kasapoğlu, “İlimizin tanıtımı için Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ayrı, BAKKA ayrı, Belediyemiz ayrı mesajlar veren tanıtım etkinlikleri gerçekleştiriyor. Bu nedenle Bartın hedef kitlenin zihninde farklı kavramlarla konumlanıyor. Bunun için Bartın’ın tanıtımı tek bir birim tarafından yönetilmeli, profesyonel bir reklam ajansı tarafından tanıtım çalışmaları uygulanmalı ve bir ürün ya da hizmet için uygulanan tanıtım metotları kent için

de uygulanmalıdır. Tüm tanıtım aktiviteleri birbirleriyle sinerji içerisinde olmalıdır çünkü farklı mesajlar algılanmada çelişkilere neden olacak ve karmaşa yaratacaktır.” dedi.

Açık yeşil alanların Bartın kentine ve turizme katkısını anlattı

Bartın Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Çelik Bartın'da kentsel peyzaj odaklı turizmde açık yeşil alanlara yönelik neler yapılabileceği konusunda önemli bilgiler verdi. Açık ve yeşil alanların kentin markalaşmasına önemli katkıları olduğunu belirten Çelik, açık ve yeşil alanlarda “Bartın ırmağı”, “tarihi evleri”, “su terazisi” sembolleri plastik obje olarak kullanılıp fotoğraf çekim noktaları oluşturulabilir. Çocuk oyun alanlarında ırmak temalı macera parkları yapılabilir. Zemin döşemesinde semboller “Irmaklar Kenti”, “Doğa ile İç içe Şehir” ve “Amasra” sloganları yazılabilir.” ifadelerini kullandı. Yeşil, mavi ve beyaz rengin temel alındığı bitkisel ve yapısal düzenlemelere ağırlık verilebileceğini kaydeden Çelik, “Renk, sembol ve kimlik bileşeniyle uyumlu kentsel donatı elemanları tasarımı geliştirilebilir. Bartın Irmağının taşımacılık potansiyeli değerlendirilebilir. Sokak sağlıklaştırma projeleri arttırılabilir.” diye konuştu.

Toplumdaki Turizm Algısına değindi

“Toplumdaki Turizm Algısı Nasıl Dönüştürülür” konulu konuşmasını yapan İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Bilgin, Turizmde kalifiye eleman yetersizliği gerek sektör temsilcileri gerekse işletme yöneticileri tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Oysaki ülkemizde turizm alanında eğitim gören mevcut öğrenci sayısı ve eğitim olanakları bu ihtiyacı karşılayacak yeterliliğe sahiptir. Ancak turizm eğitimi gören öğrencilerin birçoğu mezun olduktan sonra turizm alanı dışında çalışmayı tercih etmektedir.” İfadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Arslan’ın panelistlere teşekkür belgesini sunması ile etkinlik sona erdi.


HABERİ PAYLAŞ:

Yorumlar / 1

  • Hasbi Tembeler | 17 Nisan 2018 20:07

    şaka mısınız!.. :)

BUNLARA DA BAKIN